S z é k h e l y s z o l g á l t a t á s ?
...s e g í t ü n k !
MENÜ

 

A szerződéskötéshez szükséges:

  • Ügyvéd által ellenjegyzett társasági szerződés vagy közjegyző által hitelesített cégkivonat (eredeti példány)
  • Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány (eredeti példány)
  • Ügyvezető személyesen + személyi igazolványa, lakcím kártyája, adóazonosító igazolványa

Az adatok és iratok ellenőrzése, másolása mindössze néhány percet vesz igénybe.

A szerződés aláírásának és a "Befogadó nyilatkozat" átadásának feltétele a szolgáltatás díjának kiegyenlítése a helyszínen.

 

 

Letölthető nyilatkozatok, meghatalmazás minta:


/_userfiles_/szekhelyszolgaltatas/nyilatkozat_ertesitesi_szolgaltatas_megrendelese.pdf


/_userfiles_/szekhelyszolgaltatas/meghatalmazas_levelek_atvetelehez.pdf


/_userfiles_/szekhelyszolgaltatas/postazasi_cim_megadasa.pdf


 

Asztali nézet