S z é k h e l y s z o l g á l t a t á s ?
...s e g í t ü n k !
MENÜ

 

Alap székhelyszolgáltatás:

  • Székhelycím használata
  • Cégtábla elhelyezése
  • Küldeménykezelés (rendelkezésre tartás)
  • Értesítési szolgáltatás (e-mail)

A beérkező leveleket a legnagyobb gondossággal kezeljük, biztonságosan tároljuk.

Az elérhetőségeket, a tudomásunkra jutott üzleti titkokat bizalmasan kezeljük.

A céget felkereső hatóságok részére csak olyan mértékben adunk ki információt, amire előzetesen felhatalmazást kaptunk.

2006. évi V. törvény 7.§ (1) szerint:

"A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása történik."

 

Asztali nézet